Tehnička rasvjeta //

VK 04271 W C

Vatt: 40V
Kelvin: 4000K
Lumen: 4.800lm
Napon: 85-265V